Geçmişi geleceğe bağlayan köprüler kurar…

Cumhuriyet ve Türk Kadını Sergisi

Erken cumhuriyet dönemine tarihlenen taşınır kültür varlıkları ve görsellerle destekli panoları içeren "Cumhuriyet ve Türk Kadını" başlıklı sergi iki bölümden oluşuyor.
İlk bölüm, bir kavram olarak Cumhuriyeti anlayıp Türkiye'de ortaya çıkışı; ülkemiz ve insanımıza kazandırdıklarını anlatmaya hedefliyor. Çağdışı olduğu için çoktan tarihin sinesine göçmüş yönetim biçimlerini diriltmek isteyenlerin, totaliter düzen özleyenlerin, bazı liberaller, hatta kendilerini solda konumlayanların bile şu veya bu argümanla karşı çıktığı, yetersiz gördüğü için sahiplenmediği cumhuriyet aslında aydınlık, çağdaşlık ve özgürlüğün kalesi, yarınlarımızın teminatı. Ülkemizin geldiği noktada, karanlık ve bağnazlığa karşı olan her birey ve örgütün ivedilikle siyasal aidiyetlerini aşarak cumhuriyeti tahkim etmesi gerekiyor. Zira kaybedildiğinde telafisi asla mümkün değil, aynı zaman ve itibar gibi.
İkinci bölüm, Cumhuriyet idaresinin, toplumun eşit ve saygın bileşeni haline getirdiği, fedakar ve cefakâr kadınlarımıza odaklanıyor. Kadınlara yönelik cinayetlerin artışı, kamusal alanda gündelik yaşamın değişmezi haline gelen şiddet gösterileri ve mahalle baskısı, cumhuriyetin yasalar yoluyla ördüğü cinsiyetçilik karşıtı savunma duvarı yıkıldığında olacakları gözler önüne seriyor. Kadınlarımız, geleceğin anne adayı kızlarımızın, cumhuriyete muhafizlık edecek gençleri yetiştireceklerine şüphem yok. Örgün eğitimin iflas ettiği bir ülkede, omuzlarına binen yükün her geçen dakika arttığı da ortada. Bu duygu ve düşüncelerle tüm ziyaretçileri, yakın geçmişimizden bir kesitle uyruktan yurttaşlığa geçrnemizin öyküsüyle baş başa bırakıyorum. Sayın Sema Pekdaş, mesai arkadaşları ve iç kapakta isimleri yazılı dostlarım olmasaydı, bu sergi huzurunuzda olamazdı.


Broşürü Görmek İçin Tıklayınız >>