Geçmişi geleceğe bağlayan köprüler kurar…

HİZMETLERİMİZ

HÜR EFE Müzecilik; kent müzeleri, kültür-sanat merkezleri, tematik müzeler ile kapalı-açık sergiler yapan yaratıcı ve çok yönlü bir ticari kuruluştur.
Kent müzelerini, yayımlanmamış her tür doküman ile görsel koleksiyonlar içeren arşiv/bellek ve ihtisas kütüphanesiyle bütünleşik kuruluşlar olarak algılar.
Kültür-sanat merkezlerini, kent ve sakinlerinin, estetik anlayışını geliştiren bir sürekli sosyalleşme mekânı olarak kurgular.  
Sergileri; Müzelerin küçük ölçekli konuya odaklı ve sürekli olmayan örnekleri; atölye çalışmaları, söyleşi-konferanslar, araştırma ve yayın faaliyetleriyle yaşayan müze anlayışının vazgeçilmez parçası olarak görür.